Krzyż w symbolice

Krzyż jednoznacznie kojarzy się dziś z symboliką chrześcijańską – zazwyczaj jest on oparty o krzyż łaciński. Niewielu chrześcijan wie, że początkowo znak ten stosowany był niechętnie, z powodu negatywnego wydźwięku samego krzyżowania. Innym wariantem krzyża chrześcijańskiego jest tzw. krzyż koniczynowy, symbolizujący jedność Chrystusa i Trójcy Świętej.

Krzyż maltański

Zwany też krzyżem, krzyżem kawalerskim, krzyżem ośmiu cnót rycerskich bądź Ośmiu Błogosławieństw. Kojarzony przede wszystkim jako symbol Zakonu Maltańskiego (oficjalnie zatwierdzony w takiej formie bullą papieża Sykstusa V w roku 1589), szczególnie popularny również w heraldyce i średniowiecznej alchemii, w której stanowił znak ognia. Do dziś wykorzystywany między innymi w herbach wielu miast (w Polsce można wymienić np. Rzeszów albo Elbląg) i gmin (Suchy Las k. Poznania czy Łagów Lubuski). Znaczenie i symbolika krzyża maltańskiego zawiera się głównie w jego czterech ramionach, które symbolizują cztery cnoty – wstrzemięźliwość, przezorność, wierność i honor.

Krzyże przedchrześcijańskie

Także kultury przed Chrystusem chętnie odwoływały się do symbolu krzyża, co potwierdzają kolejne badania archeologiczne. Najlepiej znanym przykładem jest z pewnością egipski krzyż Ankh, zwany krzyżem Horusa czy krzyż grecki (o czterech ramionach równej długości).