Niedziela Miłosierdzia

Wiara w Boże Miłosierdzie daje nadzieję na to, że każdy z nas ma szansę na odpuszczenie win przez Boga i pomoc w codziennych zmaganiach z rzeczywistością. Stosunkowo niedawno Kościół zaczął przypominać wiernym, że ufając w Bożą Łaskę mogą dostąpić odpuszczenia wszystkich win, a Bóg jest dobrym Ojcem, a nie oskarżycielskim Sędzią.

Historia Niedzieli Miłosierdzia

obraz jezusa miłosiernego30 kwietnia 2000 roku był dla Kościoła Katolickiego niezwykle istotnym dniem. Właśnie wtedy Jan Paweł II kanonizował skromną siostrę Faustynę Kowalską, a także ustanowił święto upamiętniające przekaz, który Polka otrzymała od samego Chrystusa. Święto Miłosierdzia obchodzi się co roku w pierwszą niedzielę po Wielkanocy, zwaną przez wiernych Niedzielą Miłosierdzia Bożego. Wiele osób nie zdaje sobie jednak sprawy z tego, że owa uroczystość została wpisana do kalendarza liturgicznego już w 1985 roku. Jako pierwszy uroczystość ustanowił kardynał Macharski w archidiecezji krakowskiej, a jego przykładem poszli niektórzy polscy biskupi. Już w 1995 roku na prośbę Episkopatu Polski Jan Paweł II zdecydował o oficjalnym wprowadzeniu tego święta na obszarze całej Polski.

Najsłynniejszy obraz Jezusa Miłosiernego

Z Bożym Miłosierdziem najbardziej kojarzy się obraz Jezusa błogosławiącego z napisem „Jezu, ufam Tobie”. Dzieło zostało zainspirowane osobistymi objawieniami siostry Faustyny i wykonane według jej zaleceń. Dzisiaj obraz stanowi szczególny obiekt kultu i jest uwielbiany zarówno w naszym kraju, jak i poza jego granicami. Z kopiami obrazu można spotkać się w domach wiernych, jak i ich parafiach w Rosji, Ukrainie, Niemczech, Stanach Zjednoczonych Ameryki Północnej i wielu innych.