Obrazy religijne na przestrzeni wieków

Wiara towarzyszyła ludziom od zawsze. Początkowo ich wierzenia związane były z bóstwami fauny i flory, a następnie przyjmowały coraz bardziej „ludzką” postać. W roku 966 wierzenia pogańskie zostały jednak wytępione i odtąd naród polski stał się tzw. przedmurzem chrześcijaństwa. Wraz z wiarą katolicką do Kraju Nadwiślańskiego przyszły także tradycje i zwyczaje chrześcijańskie.

Obrazy religijne- garść informacji

święty obraz Maryji z dzieciątkiemSztuka to jak się okazuje nieodłączny element życia sakralnego. Budowniczy powstających pod koniec X wieku, pierwszych polskich kościołów, inspiracje czerpali nie tylko z własnych wcześniejszych doświadczeń, ale również informacji płynących z dawno wyznającego wiarę chrześcijańską zachodniego kraju, jakim były tereny dzisiejszych Niemiec.

Wykorzystanie wizerunków pierwszych męczenników, czy osób należących do Świętej Rodziny okazało się więc obowiązkowe. Pierwsze rysunki powstały jednak nie na płótnie (było one wówczas bardzo drogie), lecz na kawałkach drewna, które następnie były eksponowane w najważniejszych miejscach kościoła.

Święte obrazy a nowoczesność

W dzisiejszych czasach, wiara zajmuje zgoła odmienne miejsce niż miało to miejsce jeszcze kilkadziesiąt lat temu. Wchodzące w dorosłe życie pokolenie, zazwyczaj w okolicy bierzmowania żegna się na wiele lat z Kościołem. Prowadzona na szeroką skalę akcja „przyciągania” młodzieży do organizacji kościelnych przynosi jednak dość dobre efekty, czego wynikiem są powstające jak grzyby po deszczu nowe oddziały ministranckie, czy maryjne.

Obrazy święte przedstawiające najważniejsze sceny dotyczące historii opisanych w Biblii, mogą stanowić wspaniały początek powrotu do katolicyzmu. Zawieszenie jednej lub kilku grafik to nie tylko ukazanie własnej wiary, ale również stworzenie nietypowego klimatu, który pozwoli na kontemplację zapisanych w Biblii słów.