Po co nosić srebrne medaliki?

Nie wszyscy chrześcijanie noszą na szyi krzyżyki i nie wszyscy muszą to robić. Ma to jednak wiele korzyści i może mieć duże znaczenie dla umocnienia w wierze. Można rozpatrywać tę kwestię na wiele różnych sposobów, a ostateczna decyzja wymaga głębokiej refleksji.

Symbol wiary

niezwykły srebrny medalikNoszone medaliki srebrne są przede wszystkim symbolem wiary w Boga. Dumne wyznawanie wiary jest zawsze aktem odwagi, więc również noszenie krzyżyka czy medalika będzie sprawdzianem dla religijnego męstwa. Dodatkowo, jeśli uznać biżuterię za sposób wyrażania siebie, można uznać, że srebrne medaliki na szyi będą kwestią autentyczności i bycia sobą. Wiara katolicka wywiera przecież ogromny wpływ na codzienne wybory i dlatego staje się częścią osobowością, której wyraz można dać właśnie poprzez noszenie srebrnych medalików. Medalik na szyi daje też otoczeniu jasny komunikat o wyznawanych przez daną osobę wartościach i jest znakiem przynależności do grupy religijnej.

Medaliki srebrne jako amulety

Wiele osób traktuje jednak medalik jako rodzaj amuletu, który ma bronić przed złem i nieszczęśliwymi wypadkami. Szczególnie starsze pokolenie postrzega medaliki w taki sposób i przekazuje to swoim młodszym krewnym. Należy jednak pamiętać, że to wiara nadaje „moc” medalikom srebrnym, sam metal niczego nie zmienia. Medaliki srebrne mają jednak także inne właściwości. Ich ciężar na szyi sprzyja większej refleksji nad dokonywanymi czynami i powstrzymuje przed popełnianiem złych uczynków tak jakby przypominały o wyznawanej wierze.