Święte wizerunki

Dom – praca – kościół, to trzy miejsca, w których zwykle skupia się życie wierzącego człowieka. Wiąże się z tym konieczność pamiętania, że w każdym z tych miejsc jest się chrześcijaninem, z wszystkimi wynikającymi z tego konsekwencjami. Zasady, których porządny katolik stara się przestrzegać, powinny być utrwalone zwłaszcza w jego umyśle i sercu.

Najlepszy przykład do naśladowania

Aby być dobrym chrześcijaninem, trzeba czerpać z dobrych wzorców. Najlepszym z nich jest Jezus Chrystus, Najświętsza Maria Panna i św. Józef, czyli Święta Rodzina. W ich osobach oraz życiu uwidacznia się to, czym powinno kierować się, jeśli chce się osiągnąć wieczne zbawienie. W Piśmie Świętym, bogatej literaturze religijnej czy kościelnych kazaniach dostępne są odpowiednie opisy, omówienia, komentarze i zalecenia. Modlitwa i dobre uczynki – na wzór świętych – to optymalny sposób życia.

Skupienie na świętych wizerunkach

Do osiągnięcia powyższych celów mogą przyczynić się obrazy Świętej Rodziny. Wpatrywanie się w nie ułatwia kontemplację i skupienie na wybranych intencjach modlitwy. Dobry obraz Świętej Rodziny – (szeroki wybór tutaj) charakteryzuje dbałość o szczegóły, staranność oraz solidność wykonania. W jakiejś mierze świadczy on przecież także o jego twórcy i właścicielu. To świetna i zarazem zobowiązująca ozdoba kościoła i katolickiego domu. Dobrze, jeśli taki wizerunek towarzyszy też osobie wierzącej w miejscu pracy.

Taki obraz to pomysł na udany prezent, zwłaszcza z okazji uroczystości religijnej czy np. imienin. Warto, aby przypominał on o właściwej, życiowej hierarchii wartości, w której zdrowa rodzina ma istotne znaczenie.